არჩევნები 2017

გირჩს წლევანდელ ადგილობრივ არჩევნებში მონაწილეობისთვის
25,000 ხელმოწერა სჭირდება

მოაწერეთ თქვენც ↓

მიიღეთ დამატებითი ქულები:
(1) გააზიარეთ და მოაწერინეთ მეგობრებს
ან (2) ატვირთეთ სხვების ხელმოწერები თქვენვე ↓

1
2
1,000
3
2,500
4
5,000
ჩვენ უკვე 8115 ვართ!
5
10,000
6
25,000
პირადობის ასლი
მხოლოდ წინა მხარე (ასლი, ფოტო ან სკანირებული)
მობილური
უცხოურ ნომერს წინ მიუწერეთ ქვეყნის კოდი ფრჩხილებში
რაიონი
სადაც თქვენი საარჩევნო უბანია
მისამართი
თქვენი მისამართი თქვენს საარჩევნო უბანში
ხელმოწერის ატვირთვა