შედეგიანი განათლება: ჩართვა
თქვენი სივრცე

შედეგიანი განათლება - ჩართვა

განათლების კამპანიაში ჩართვა შეიძლება ორი მიმართულებით:

1) დაგვეხმარე საზოგადოების ინფორმირებაში:

  • მოგვაწოდე საინტერესო ფაქტები შენი უაზრო განათლების შესახებ;
  • გაასაჯაროვე შენი უმაღლესი სასწავლებლის კურსდამთავრებულების დასაქმების სტატისტიკა და საშუალო ხელფასი.

2) ჩაერთე საქმიანობაში:

  • მოაწერე ხელი განათლების სამინისტროს გაუქმების შესახებ პეტიციას;
  • მოაწერე ხელი სახელმწიფო გამოცდების გაუქმების შესახებ პეტიციას;
  • ჩაერთე წლევანდელი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის ბრძოლაში:
    I. იბრძოლე კანდიდატობისთვის;
    II. ჩაერთე კანდიდატების შერჩევაში.

 

თქვენი სივრცე