ნამდვილი თავდაცვა: მიმოხილვა
თქვენი სივრცე

ქვეყნის უსაფრთხოება

ჩვენ, საქართველოს მოქალაქეები და საქართველოს ტერიტორიაზე მცხოვრები ადამიანები, ვთანხმდებით იმაზე რომ ვართ საზოგადოება, გვაქვს მიზნები და ამ მიზნების მისაღწევად ჩვენი გაერთანება არის მნიშვნელოვანი. ჩვენი როგორც საზოგადოების მიზანია, შევქმნათ ისეთი საცხოვრებელი გარემო, სადაც ადამიანი და მისი თავისუფლელება იქნება მაქსიმალურად დაცული. ამიტომ, ჩვენი გაერთიანების ფორმის - სახელმწიფოს ერთადერთი და მთავარი ფუნქციაა, დაიცვას ადამიანების საკუთრების უფლება, რაშიც რა თქმა უნდა მოაზრება სიცოცხლის, ჯანმრთელობის, ბედნიერებისკენ სწრაფვისა და საკუთრების სხვა უფლებები.

 

ინფოგრაფიკი სავალდებულო სამხედრო სამსახურის შესახებ

ინფოგრაფიკი სავალდებულო სამხედრო სამსახურის შესახებ

ზურაბ ჯაფარიძე თავდაცვაზე

ზურაბ ჯაფარიძე თავდაცვაზე

ნიკა ობოლაძე ბიბლიურ თავისუფლებაზე

ნიკა ობოლაძე ბიბლიურ თავისუფლებაზე

ბიბლიური თავისუფლების მთავარი მღვდელთმსახურის სადამფუძნებლო ეპისტოლე

ბიბლიური თავისუფლების მთავარი მღვდელთმსახურის სადამფუძნებლო ეპისტოლე

იმედის სიუჟეტი ბიბლიურ თავისუფლებაზე

იმედის სიუჟეტი ბიბლიურ თავისუფლებაზე

ორიოდე სიტყვა მთავრობის მცდელობაზედ, შეზღუდოს ბიბლიური თავისუფლების საქმიანობა

ორიოდე სიტყვა მთავრობის მცდელობაზედ, შეზღუდოს ბიბლიური თავისუფლების საქმიანობა

სამხედრო გაწვევა: სავალდებულოდან ნებაყოფლობითისკენ

სამხედრო გაწვევა: სავალდებულოდან ნებაყოფლობითისკენ

გირჩის ვიდეო: სავალდებულო სამხედრო სამსახური შესაცვლელია

გირჩის ვიდეო: სავალდებულო სამხედრო სამსახური შესაცვლელია

თქვენი სივრცე