ლეგალიზაცია: ჩართვა
თქვენი სივრცე

როგორ ჩავერთოთ მეტი თავისუფლების კამპანიაში?

კამპანიაში ჩართვა შეიძლება ორი მიმართულებით:

1) მიიღე მონაწილეობა სასჯელის გაუქმებისთვის ბრძოლაში:

ა. მოაწერე ხელი პეტიციას:

I. ლეგალიზაციაზე

II. მარიხუანა აღიარებულ იქნას „ბიბლიური თავისუფლების“ საღვთისმსახურო პროდუქციად.

ბ. დარეკე (მიწერე საჯაროდ) დეპუტატთან და სთხოვე, მხარი დაუჭიროს ლეგალიზაციას;

გ. ჩაერთე წლევანდელი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის ბრძოლაში:

III. იბრძოლე კანდიდატობისთვის

IV. ჩაერთე კანდიდატების შერჩევაში.

2) ჩაერთე განათლების კამპანიაში:

ა. ჩაწერე ოჯახის წევრების აზრი ნარკოპოლიტიკაზე;

ბ. შეაცვლევინე აზრი ერთ ადამიანს და ჩაწერე ვიდეო;

გ. დაადასტურე კანაფის საჯარო მოხმარების პოლიტიკურ აქციაში მონაწილეობისთვის მზადყოფნა გირჩის წევრებთან ერთად.

თქვენი სივრცე