გირჩი: პერსონალური გვერდი
თქვენი სივრცე

მარიამ გეჯაძე


0
0
ხმის მისაცემად შედით საიტზე fb-თი
ხმას მივცემდი:
 კი  
არა
სახელი და გვარი:
მარიამ გეჯაძე
უნდა იყოს კანდიდატი თბილისში 2017-ს ადგილობრივ არჩევნებში
ელ-ფოსტა:
კანდიდატის ამბავი:

💜

თქვენი სივრცე